ISNITE 2015 - 3. Uluslararası Sempozyum

Öğretmenlik mesleğinin hizmet öncesi ve sonrasında geliştirilmesi genel olarak eğitimin kalite ve verimliliğin geliştirilmesiyle yakından ilişkilidir. Günümüzde, öğretmen eğitiminin geliştirilmesine yönelik talepler, öğretmen için son derece dinamik ve sürekli değişen bir alana cevap verme zorluğu taşıması nedeniyle daha da önemli bir hale gelmiştir. Ekonomi, politika ve sosyal alanlarda ortaya çıkan değişimlerin öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine doğrudan bir etkisi vardır. Bu etki aynı zamanda öğretmenlerin mesleki kimliklerini de etkilemektedir. Birçok öğretmen eğitimcisi mesleki kimlik ve yeterlikleri ile hareket etmek yerine var olanı sürdürme eğiliminde olduklarından sık sık değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar. Öğretmenlere yeni rollere ve sorumluluklara yeterince cevap verebilme ve mesleklerindeki bütün zorluk ve değişimlerle yüzleşme olanağı veren anlayışlar hem ulusal hem de uluslararası alanda sürekli bir çekişmeye neden olmaktadır.
Öğretmen eğitimi konusunda birçok önerilerin ortaya atıldığı görülmektedir. Bu öneriler genel olarak o gün geçerli olan sosyal, politik, kültürel ve ekonomik koşulları ve sosyal alanlar ile teknoloji alanındaki pek çok gelişmeyi yansıtır. Bu karmaşık süreçte öğretmenlerden toplum ve eğitim kurumlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ve mesleki uygulamalara ayak uydurmaları beklenir. Öğretmenlerin eğitimsel süreçleri anlaması ve modern sosyal, politik, ekonomik ve kültürel gerçekler ve sorunlarla başa çıkmaları için, öğretmenlerin hizmet öncesinde ve hizmet içinde eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek ve araştırma becerileri kazanmasına yardım etmek tek çözüm yolu olarak görünüyor.
Bu sempozyum öğretmen eğitiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesine, öğretmenliğin profosyonelleşmesine/ meslekleşmesine, mesleki gelişimine, mesleki boyutlarda bilimsel çalışmalar üretilmesine, uluslararası düzeyde eğitimcilerin, eğitim bilimcileri ve öğretmen eğitimcileri arasında iletişim kurulmasına ve bu iletişimi güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum Department of Early Childhood Education, Department of Primary Education ve Laboratory of Theoretical and Applied Pedagogy of the University of Thessaly ve Journal of Teacher Education and Educators desteği ile gerçekleştirilmektedir.