Οδηγίες υποβολής

Οι περιλήψεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 31η Μαρτίου 2015 10 Μαΐου 2015.
Κάθε εγγεγραμμένος/η σύνεδρος μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 ανακοινώσεις.

Οι περιλήψεις θα υποβληθούν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις.

Μετά την υποβολή της περίληψης θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον κωδικό της περίληψής σας.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο isnite2015@ece.uth.gr.

Η ενημέρωση της αποδοχής της περίληψής σας θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση έως τις 8 Μαϊου 2015 31 Μαΐου 2015.