Σημαντικές ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 31 Μαρτίου 2015 10 Μαΐου 2015
Αποτελέσματα κρίσεων: 8 Μαΐου 2015 31 Μαΐου 2015
Τέλος προεγγραφών: 30 Μαΐου 2015 10 Ιουλίου 2015
Ημερομηνίες συμπόσιου: Βόλος, 11, 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2015