Bildiri Çağrısı

Değerli Akademisyenler ve Eğitimciler,

11-13 Eylül 2015 tarihleri arasında University of Thesally - Volos, Yunanistan’da yapılacak olan “ISNITE ’2015" i onurlandırmanız bizleri mutlu edecektir.

ISNITE 2015’in amacı araştırmacılar, öğretmen eğitimcileri ve öğretmenler arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkartmaktır. Katılımcılar arasında öğretmen eğitimi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bakış açılarını samimi bir ortamda tartışmak ve çözüm önerileri ortaya koymak başlıca hedefimizdir.

ISNITE 2015’in, katılımcılara öğretmen eğitimindeki en son gelişmeleri takip edebilecekleri ve bu alanda daha sonraki çalışmaları yönlendirebilecek fırsatlar sağlayacağına inanmaktayız. Sempozyumun teması: “New Issues of Teacher Education”/”Öğretmen Eğitiminde Güncel Konular-Sorunlar” olarak belirlenmiştir.

Alt Temalar

 • Eğitim Sistemleri, Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları
  • Farklı ülkelerde öğretmen yetiştirme politikaları ve uygulamaları
 • Değişen Dünya Ve Öğretmen Nitelikleri/Standartları
  • Öğretmen genel mesleki yeterlikleri
  • Öğretmenlerin özel alan bilgisi yeterlikleri
  • Öğretmenlerin teknolojik yeterlikleri
  • Öğretmenlik mesleğinde standartlar
 • Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Eğitimi
  • Öğretmen eğitimi programlarında farklı yönelimler
  • Öğretmen eğitiminde akreditasyon
  • Öğretmen eğitiminde kalite: Ölçme değerlendirme sorunları
  • Öğretmen eğitiminde alternatif programlar
 • Eğitim Programlarında Değişme ve Öğretmenlerin Hizmet-İçi Eğitimi
  • Öğretmenlerin mesleki gelişim sorunları ve bu sorunlara farklı yaklaşımlar
  • Bilgi ve İletişim Teknolojilerin programlarla entegrasyonu
  • Öğretmenlerin mesleki gelişiminde uzaktan eğitim uygulamaları
  • Öğretmenlerin mesleki gelişimine farklı yaklaşımlar: problemler ve çözüm önerileri
 • Öğretmenlerin ve Öğretmen Eğitimcilerinin Sorunları
  • Öğretmen eğitiminde araştırmanın rolü
  • Değişen dünya düzeninde öğretmen örgütleri ve öğretmen eğitimcilerinin konumu

Sempozyum dili İngilizce olduğundan, sunumlar İngilizce yapılacak; bildiri özetleri ve makaleler İngilizce olarak hazırlanacaktır. Gönderilen ve sunulan tüm bildiriler “ISNITE 2015” Bildiri Özeti Kitabı’nda yer alacaktır.

Sempozyum Department of Early Childhood Education, Department of Primary Education ve Laboratory of Theoretical and Applied Pedagogy of the University of Thessaly ve Journal of Teacher Education and Educators desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Sempozyumda sunulan bilidirilere ait makaleler Journal of Teacher Education and Educators’ yayınlanmak amacıyla gönderilebilir. (JTEE - www.jtee.org)

Prof. Domna Mika Kakana
Düzenleme Kurulu Başkanı
University of Thessaly, GR
  Assoc. Prof. Feyyat Gökçe
Editör
Journal of Teacher Education and Educators, TR